Oudheidkundige Vereniging Harvelt, wil voorkomen dat kostbaar historisch materiaal over Harreveld verloren gaat. In dorpshuis ’t Kempken is een archief waar ingebracht materiaal opgeslagen wordt. Hierdoor hopen we de geschiedenis van Harreveld toegankelijk te maken voor een ieder die hierin geintersesseerd is.

Openingstijden

OKV Harvelt is iedere eerste maandag van de maand geopend van 19.30 tot 20.30 uur. We bevinden ons in de kelder van dorpshuis ’t Kempken. U hebt dan de mogelijkheid informatie in te winnen of om historisch materiaal aan te leveren. Hierbij denken we aan foto’s van Harreveldse gebeurtenissen, boerderijen, bedrijven en personen. Maar ook aan schoolschriftjes van onze grootouders, oude eigendoms aktes of (kadaster)kaarten ect. U kunt zowel materiaal doneren als in bruikleen/opslag geven.

Bestuur

Voorzitter: –
Secretaris: Miranda Krabbenborg
Penningmeester: Esther Krabbenborg
Bestuurslid: Jos Krabben
Bestuurslid: Henry Tankink
Bestuurslid: Jan Penterman

Contact: info@okvharvelt.nl en we zijn ook te vinden op Facebook.