www.harreveld.nl

De KBO Harreveld is een vereniging voor senioren boven de 55 jaar.

Aangezien het ledental vermindert door mensen die overleden , en of verhuisd zijn ,willen wij graag weer nieuwe leden werven.

Binnenkort zal er dan ook informatie in de brievenbus verschijnen bij inwoners van Harreveld van wie wij denken dat ze de 55 gepasseerd zijn , en nog geen lid zijn van de KBO.

Dit mede in verband wij het ledenaantal , ( nu 156 ) graag willen zien groeien.

KBO Soosmiddag

 

Maandagmiddag 19 december Kerstviering samen met de Zonnebloem in het Dorpshuis.
Aanvang 14 uur.

 

De viering zal worden voorgegaan door Imca Wieggers met medewerking van het Harrevelds gemengd koor onder leiding van Andre Wessels en aan het orgel Theo Wolters.
Na de viering is er een broodmaaltijd in kerstsfeer.
Onkosten € 10,00. per persoon.

 

Opgave voor deze middag bij :
Olda Pondes, looweg 15, Tel : 377355
en bij Jan Esseling, kerkstraat 31, Tel : 373630

 

Dit is de laatste soosmiddag van dit jaar.
We wensen alle leden, leden van de Zonnebloem en ook niet leden, een fijne kerst en een goed begin van het nieuwe jaar.

 

Op 9 januari eerste soosmiddag met nieuwjaarsborrel

 

Het bestuur van de KBO Harreveld.

Maandag 21 september : Isabellemode , met modeshow en verkoop van de herfst en wintermode . In Dorpshuis 'Het Kempken' in Harreveld.
Aanvang 14.00 uur . De koffie wordt u aangeboden door de KBO.
Tot ziens op maandag 21 september.

Maandag j.l. heeft Harreveld de wisselbeker gewonnen op het het koersbal toernooi in Lichtenvoorde.

 

DSC 0024