Oudheidkundige Vereniging Harvelt, wil voorkomen dat kostbaar historisch materiaal over Harreveld verloren gaat.
In dorpshuis ’t Kempken is een archief waar ingebracht materiaal opgeslagen kan worden. Hierdoor hopen we de geschiedenis van Harreveld toegankelijk te maken voor een ieder die hierin geintersesseerd is.
Aanmelden materiaal of lidmaatschap op info@okvharvelt.nl of bij Jan Penterman, Korenbloemstraat 2a Harreveld 06-12594799.

Bestuur Voorzitter: William Klein Zeggelink
Secretaris: Jan Penterman
Penningmeester: Esther Krabbenborg
Bestuurslid: Jos Krabben
Bestuurslid: Henry Tankink
Bestuurslid: Miranda Krabbenborg-Toebes

Openingstijden
OKV Harvelt is iedere eerste maandag van de maand geopend van 19.30 tot 20.30 uur. We bevinden ons in de kelder van dorpshuis ’t Kempken. U hebt dan de mogelijkheid om historisch materiaal aan te leveren. Hierbij denken we aan foto’s van Harreveldse gebeurtenissen, boerderijen, bedrijven en personen. Maar ook aan schoolschriftjes van onze grootouders, oude eigendoms aktes of (kadaster)kaarten ect. U kunt materiaal doneren maar ook in bruikleen/opslag geven. We zien uit naar uw komst.
Contact: info@okvharvelt.nl en we zijn ook te vinden op facebook.